Terapia i rehabilitacja - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Terapia i rehabilitacja

O nas ... » Terapia i rehabilitacja

Formy prowadzonej terapii

Prowadzoną pracę terapeutyczną dzieli się w Domu na indywidualną (w tym przyłóżkową) i grupową. Formami stosowanej terapii, przyczyniającej się do podnoszenia sprawności oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców są:

 • arteterapia, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, tkacko-rękodzielniczych (papieroplastyka, makrama, bukieciarstwo, malowanie na szkle i foli),
 • terapia kulinarna, z wykorzystaniem umiejętności mieszkańców oraz posiadanego sprzętu,
 • muzykoterapia (bierna i czynna) wspólne słuchanie muzyki, słuchowisk, wspólne śpiewanie wraz z nauką tekstu piosenek,
 • ergoterapia (zagospodarowywanie terenu wokół budynku, przesadzanie kwiatów, pomoce porządkowe przy utrzymaniu terenu przydomowego),
 • biblioterapia (bierna i czynna), wypożyczanie książek na miejscu oraz w bibliotece, wspólne czytanie książek oraz prasy,
 • treningi umiejętności społecznych - zajęcia aktywizujące, ćwiczące pamięć oraz sprawność psychofizyczną, rozwijające zainteresowania),
 • zajęcia edukacyjne (promocja zdrowia, profilaktyka, nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi, itp.),
 • zajęcia indywidualne (specjalnie przeznaczone dla poszczególnych mieszkańców, w sposób zindywidualizowany),
 • organizacja czasu wolnego (gry i zabawy stolikowe, projekcja filmów video, rozwijanie zainteresowań),
 • rekreacja i wypoczynek, działalność kulturalno-oświatowa (imprezy okolicznościowe, imprezy rekreacyjne, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, imprezy plenerowe na terenie placówki).

Prowadzona działalność zapewnia mieszkańcom dobre samopoczucie, pozwala na adaptację w nowych warunkach życia. W Domu organizuje się Święta Bożego Narodzenia (z uroczystą wspólną wieczerzą Wigilijną), Święta Wielkanocne (mieszkańcy uczestniczą w święceniu pokarmów, na które przygotowują własne święconki). 

Uroczyście obchodzone są też takie okazje jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki. Szczególnie podkreślane są imieniny mieszkańców. Uroczystości organizowane w naszym Domu uświetniane są często przez akademie i przedstawienia przygotowywane przez dzieci i młodzież z pobliskich szkół i przedszkoli. Organizowane są dla mieszkańców wyjazdy o charakterze turystycznym i religijnym.

 

Zabiegi rehabilitacyjne

Usługi rehabilitacyjne świadczone są w Domu w 2 salach rehabilitacyjnych, pokoju dziennego pobytu oraz w pokojach mieszkańców (rehabilitacja trzyłóżkowa). 

Prowadzona jest gimnastyka indywidualna oraz zespołowa. Świadczone są następujące usługi rehabilitacyjne:

FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja
 • stymulacja
 • jonoforeza
 • diadynamik
 • prądy inferencyjne
 • ultradźwięki
 • magnetronie
 • solluks
 • kwarcówka
 • parafina

 KINEZYTERAPIA

 • rotory
 • ćwiczenia indywidualne UGUL
 • ćwiczenia bierne częściowe
 • ćwiczenia czynne częściowe
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • gimnastyka zespołowa

 MASAŻ

 • masaż klasyczny częściowy