Misja - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Misja

O nas ... » Misja

Dom posiada stosunkowo niewielką liczbę miejsc – 45, przez co zapewnia warunki najbardziej zbliżone do domowych, w odróżnieniu od pozostałych tego typu placówek działających na terenie miasta Radomia. Prowadzona działalność zdeterminowana jest przez nadrzędne wartości i cele, z których pierwszym jest zagwarantowanie mieszkańcom jak najlepszej opieki oraz warunków życia godnych człowieka. W tutejszym Domu każda osoba znajdzie szacunek i akceptację. Podejmowane są stałe działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych, dostosowania opieki (m.innymi pielęgniarskiej) oraz usług wspomagających (terapeutycznych tym terapeutycznych i rehabilitacyjnych) do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Personel Domu stara się pomóc mieszkańcom w odkrywaniu możliwości jakie niesie ze sobą podeszły wiek oraz w zaakceptowaniu związanych z nim ograniczeń. Realizacja powyższych celów działalności placówki opiera się na misji Domu, która brzmi:

 

 „W naszym Domu kocha się człowieka”.