Kontakt - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Kontakt

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom
ul. Garbarska 35

Tel. (048) 369 93 79 (Centrala)
Fax. (048) 331 67 61
email: dps_garbarska@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
email: tpaprocki@dpsgarbarska.radom.pl
email: iodo@dpsgarbarska.radom.pl

 

Strona BIP Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Kazimierza w Radomiu