Historia Domu - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Historia Domu

O nas ... » Historia Domu

Dom Pomocy Społecznej im św. Kazimierza w Radomiu funkcjonuje od 1992 roku, jest domem stacjonarnym, zapewniającym całodobową opiekę 45 osobom przewlekle somatycznie chorym. Placówka zaspokaja w/w osobom niezbędnych potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne, działa również na rzecz środowiska lokalnego. Dom wypełnia zadania powierzone przez Gminę Radom, które mają na celu świadczenie osobom wymagającym opieki z powodu wieku lub choroby usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających, w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców.